Sự thật: Người là Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam 21:16′ 20/9/2009

 

 

(TCTG)- Đối lập hoàn toàn với đĩa DVD: Sự thật về Hồ chí Minh do linh mục Nguyễn Hữu Lễ và Phong trào “Quốc dân đòi trả tên cho Sài Gòn” thực hiện tháng 7/2009, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn hiển hiện, ngời sáng trong lòng nhân dân Việt Nam và bè bạn quốc tế.

Chỉ có một sự thật, và sự thật đó chính là Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam như Nghị quyết 24C/18.65 phiên họp Đại hội đồng lần thứ 24 (20/10 – 20/11/1987) của UNESCO đã tôn vinh nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người. Và 40 năm, cũng vẫn chỉ có một sự thật, đó là Hồ Chí Minh – Một tượng đài cách mạng như nhận định, đánh giá của những học giả nghiên cúư về Hồ Chí Minh, viết về Hồ Chí Minh và điều đó cũng đúng như bài viết của Hellmut Kapfenberger đăng trên chuyên mục Lịch sử thế giới, báo Neues Deutschland (Nước Đức mới), số ra ngày 5/9/2009.

1. Sau 40 năm đi xa (1969-2009), cuộc đời hoạt động cách mạng đầy thăng trầm nhưng rất đỗi vinh quang và những trước tác của Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam vẫn hiển hiện trong trái tim, khối óc những người dân đất Việt, trong lòng nhân dân các dân tộc yêu chuộng hoà bình, tự do, công lý. Có thể nói rằng: “Những người trên thế giới này, ngay trong một nước cũng như từ nước này sang nước khác, có bao nhiêu điều không giống nhau, thậm chí trái ngược nhau về cảnh ngộ sống, về trình độ hiểu biết, về xu hướng chính trị, xã hội hay tôn giáo; nhưng miễn là không phải bọn áp bức bóc lột, bọn xâm lược và tay sai của chúng, thì mỗi người đều có thể thấy ở cuộc chiến đấu và cuộc sống của Hồ Chủ tịch, những điều mà mình hàng ngày mong mỏi, những giá trị tinh thần mà mình thiết tha, những mục tiêu mà mình khao khát muốn vươn tới[1].

Khác với những nguồn sử liệu, những đoạn phim tư liệu được linh mục Nguyễn Hữu Lễ cắt ghép, sử dụng một cách khiên cưỡng, những lời trả lời phỏng vấn có chủ đích hận thù của những thành phần chống cộng, của Bùi Tín, Trần Ngọc Thành, của Dương Thu Hương, Minh Võ, Trần Gia Phụng,.v.v.nhằm xuyên tạc, bôi nhọ những sự kiện lịch sử liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các nguồn tư liệu được công bố rộng rãi trong Tiểu sử Hồ Chí Minh, xuất bản 1960; Hồ Chí Minh Tiểu sử, xuất bản 1970; Hồ Chí Minh Tiểu sử, xuất bản 2006, Hồ Chí Minh Tiểu sử, xuất bản 2008, đặc biệt là cuốn Hồ Chí Minh một cuộc đời của Williams.J.Duke, Hồ của Davit Halberstam,v,v..cùng những nhận xét, đánh giá của các nguyên thủ quốc gia, những vị chính khách, các nhà nghiên cứu quốc tế về Hồ Chí Minh, chúng ta hiểu sâu sắc hơn về thiên thần thoại Hồ Chí Minh. Vì vậy, dù có bóp méo, xuyên tạc sự thật hay phủ nhận công lao, thì Hồ Chí Minh vẫn là người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân các dân tộc bị áp bức, nhằm thực hiện một sự giải phóng hoàn toàn. Đúng như tiến sĩ M.At-mét (Modagat Ahmet), Giám đốc UNESCO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã khẳng định Hồ Chí Minh là một trong “ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này[2].

2. Từ các nguồn tư liệu ngày càng được bổ sung, thẩm định một cách chính xác, có thể khẳng định rằng: Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, có nguồn gốc nông dân. Cha của Người sau khi đỗ Phó bảng đã bị thúc ép nhiều lần, mới ra làm quan. Song với tinh thần yêu nước, không ưa xu nịnh, thường chống đối lại bọn quan trên và thực dân Pháp, vì vậy sau một thời gian làm quan, ông bị chúng cách chức và thải hồi. Gia đình, quê hương và những truyền thống tốt đẹp trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc đã góp phần hình thành nhân cách cao đẹp, góp phần hình thành tư tưởng của Người.

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhân dân đói khổ lầm than, được nuôi dưỡng bởi những truyền thống tốt đẹp của một đất nước có hàng ngàn năm văn hiến, Hồ Chí Minh rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Đến nước Pháp, Hồ Chí Minh khi đó là Nguyễn Tất thành từng viết thư gửi Tổng thống Pháp xin học ở trường Thuộc địa, với mục đích học một nghề chuyên môn, giống như anh từng xi học ở trường Kỹ nghệ thực hành Sài gòn trước đó. Quyết định xin học, nội dung được viết trong lá đơn xin học ngày 15/9/1911 cũng chính là một cách để Người “muốn làm quen với nền văn minh Pháp”, muốn “xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng tôi”[3]. Từ khát vọng đó, có thể thấy: quyết định xin học đó hoàn toàn phù hợp, nhất quán với tư tưởng của Người. Và như vậy, dù được viết theo khuôn mẫu của một lá đơn xin học, dù lời lẽ nhã nhặn, khiêm nhường, thì hàm chứa trong đó, và lớn lao hơn cả vẫn là dụng ý của Người: mong muốn đóng góp sức mình cho đồng bào tôi và “đồng thời giúp cho họ hưởng thụ được những lợi ích của học thức”.

Hồ Chí Minh là một người yêu nước, nhưng đã sớm trở thành một người cộng sản. Trong hành trình vạn dặm, bôn ba tìm đường giải phóng dân tộc và nhân loại cần lao, Người đã thấu hiểu, tìm kiếm và đoàn kết những người bị áp bức. Trong trái tim Người có “lòng nhân ái cao cả” của Đức Chúa Giêsu, có tinh thần cao cả Tự do, Bình đẳng, Bác ái của Đại cách mạng Tư sản Pháp 1789, và ngời sáng phẩm chất đạo đức cách mạng cần kiêm liêm chính, chí công vô tư, mình vì mọi người của những người cộng sản. Để đạt được khát vọng của cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã sử dụng báo chí, các phương tiện truyền thông, các diễn đàn quốc tế để thực hiện mục đích đấu tranh của mình. Đầu tiên là các bài báo đăng trên báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, trên Tạp chí Thư tín quốc tế, Tạp chí Cộng sản, trên báo Người cùng khổ,v.v.., là thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, ký tên Nguyễn Ái Quốc vào bản Yêu sách của nhân dân An Nam gửi đến Hội nghị Vecxây, là viết tác phẩm lớn như Bản án chế độ thực dân Pháp tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân Pháp. Ban đầu vì tiếng Pháp chưa thành thạo, Người nhờ luật sư Phan Văn Trường viết. Sau đó, Người trực tiếp viết bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga,v.v…

Tiếp đó, cùng với nhiều bài báo khác, những bài bài phát biểu của Người tại Đại hội Tua, tại Hội nghị Quốc tế nông dân, Đại hội V Quốc tế Cộng sản, Đại hội quốc tế cộng sản Thanh niên, Đại hội III Quốc tế công hội đỏ, v.v.. Người kêu gọi nhân dân ở các thuộc địa đoàn kết lại và đoàn kết với giai cấp vô sản và nhân dân lao động ở chính quốc, đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng. Với mục tiêu đấu tranh đòi phá hủy xã hội cũ của bọn bóc lột, giải phóng triệt để cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới, xây dựng một xã hội mới “dân chủ ngàn lần hơn dân chủ tư sản”, Hồ Chí Minh đã trở thành người khởi xướng phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

Cũng trong hành trình hoạt động cách mạng bí mật giữa vòng vây của kẻ thù, Hồ Chí Minh từng bị bắt, bị giam cầm trong nhà ngục ở Hồng Kông (1931-1933), bị giam trong nhà giam của Tưởng Giới Thạch ở Quảng Tây, Trung Quốc (1942-1943). Hai lần bị giam cầm, gắn với hai câu truyện truyền kỳ về Người. Lần thứ nhất bị bắt, trải dài gần 20 tháng (6/1931-1/1933), tên tuổi của Hồ Chí Minh khi đó là Tống Văn Sơ gắn liền với những thông tin thời sự của Vụ án Hồng Kông nổi tiếng trong đời sống chính trị Hồng Kông những năm 30 của thế kỷ trước, gắn với sự giúp đỡ tận tình của gia đình luật sư Lôdơbi, luật sư Jen Kin, luật sư Denis Noel Pritt và Stafford Cripps, v.v..Lần thứ hai bị bắt ở Quảng Tây, trong thời gian khoảng hơn 13 tháng (29/8/1942- 10/9/1943), Người để lại một tác phẩm thơ nổi tiếng, đó là Ngục Trung Nhật ký. Hành trình của cuốn Nhật ký cũng gian truân như cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Song những điều Người viết về địa danh: Túc Vinh, Long Tuyền, Điền Đông, Nam Ninh; hoặc Quảng Tây đi khắp mười ba huyện; về những sự kiện: tin W. Willkie đại biểu Mỹ đến Trùng Khánh, hai bài thơ gửi Nêru, Việt Nam có bạo động,v..v..đều diễn ra trong hai năm 1942-1943. Đặc biệt, những nhân vật: Nêru, Dương Đào, ông Quách, Trung tướng Lương Hoa Thịnh, Thiếu tướng Hầu Chí Minh,v.v..trong Ngục Trung Nhật ký đều gắn liền với Quảng Tây, với Trung Quốc chứ không phải Hồng Kông như Lê Hữu Mục cố tình lờ đi, cố tình xuyên tạc.

Vì vậy, sau khi sáng lập Đảng Cộng sản – Đảng của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam, đào tạo đội ngũ cán bộ cốt cán, sáng lập mặt trận dân tộc thống nhất, sáng lập lực lượng vũ trang cách mạng, đồng thời là linh hồn của khối đại đoàn kết toàn đoàn kết, Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giành thắng lợi trong cách mạng tháng Tám 1945, lập ra nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận một người nô lệ trở thành người chủ của một quốc gia độc lập.

Tuy nhiên, khi thực dân Pháp và sau đó là đế quốc Mỹ với dã tâm xâm lược, đã không từ mưu mô, thủ đoạn nhằm thôn tính Việt Nam, biến Việt Nam trở thành thuộc địa, biến người dân Việt Nam trở lại thân phận những người bị áp bức, với lòng yêu chuộng hoà bình, khát khao tự do, độc lập và thống nhất, không muốn chiến tranh, không muốn đầu rơi máu chảy, Hồ Chí Minh đã từng nhân nhượng để cứu vãn hoà bình, đẩy lùi chiến tranh. Song khi kẻ thù đã có những hành động vượt quá giới hạn cho phép, thì Hồ Chí Minh – Người bắt nhịp bài ca Kết đoàn, bài ca đồng lòng, đồng sức, đồng tâm của toàn thể dân tộc Việt Nam với tinh thần và quyết tâm “nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” đã buộc phải ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946). Sau 9 năm gian lao kháng chiến và kiến quốc (1946-1954); sau khi thực hiện Cải cách ruộng đất (dù cũng còn những sai lầm tả khuynh trong quá trình tổ chức thực hiện), song nhiệm vụ dân chủ và khẩu hiệu “người cày có ruộng” đã được giải quyết, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.Tiếp đó, khi đế quốc Mỹ can thiệp sâu vào miền Nam, leo thang đánh phá miền Bắc XHCN, với tinh thần và quyết tâm Không có gì quý hơn độc lập, tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước (17/7/1966). Từng bước đánh bại Chiến lược chiến tranh đơn phương, Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ, Việt Nam hoá chiến tranh, từ Đồng khởi đến Tổng tấn công Mậu Thân 1968, tiếp đó là Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm 1972 và cuối cùng là Tổng tấn công mùa xuân 1975, cuộc chiến tranh kéo dài gần 30 năm của nhân dân Việt Nam đã thắng lợi.. Miền Nam đã được giải phóng, đất nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất và đi lên CNXH, đang hội nhập cùng bạn bè quốc tế.

Đồng hành cùng dân tộc, lãnh đạo nhân dân tiến hành hai cuộc trường chinh trường kỳ gian khổ, đầy mất mát, hy sinh chống thực dân Pháp (1946-1954) và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng thời xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954-1969), cuối cùng cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam đã thắng lợi. Những thành công đó gắn liền với đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người lãnh đạo, góp phần to lớn vào sự nghiệp xoá bỏ ách thống trị của chủ nghiã thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới trên hành tinh của chúng ta. Hồ Chí Minh là Người đã dành cả cuộc đời mình, gắn bó chặt chẽ với lý tưởng cao đẹp: Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội. Như vậy, Hồ Chí Minh không phải là tội đồ, gây ra bao đau thương mất mát cho nhân dân Việt Nam như bộ phim từng bóp méo, mà Người là vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì sự nghiệp thống nhất nước nhà, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại tiến bộ.

3. Đã có rất nhiều những lời ngợi ca, song hàm chứa trong những lời ngợi ca đó, chính là sự khẳng định: Dường như tất cả những gì tốt đẹp của dân tộc trong hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đều hội tụ nơi Hồ Chí Minh, nơi tinh hoa của dân tộc được kết hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin, đỉnh cao của tư tưởng loài người trong thời đại mới. Cuộc đời Hồ Chí Minh thực sự là một tấm gương đạo đức và nhân cách thanh cao của người chiến sĩ cách mạng, hết lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân. Không chỉ chiến thắng mọi kẻ thù, chiến thắng mọi gian truân, khổ ải, Hồ Chí Minh còn chiến thắng cả sự thinh vắng quanh mình. Con người “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” dân đã không có một gia đình riêng, “gia đình của Người là Nhân dân, là Đảng và Tổ quốc[4]. Vì vậy, “Người được yêu mến, khâm phục và kính trọng trên toàn thế giới”[5], bởi vì “tuy thuộc nhân dân Việt Nam, Người vẫn thuộc vào gia tài của nhân loại, cái gia tài của mọi dân tộc yêu tự do, giải phóng đã phải tiến hành đấu tranh chống lại ách thực dân hay đế quốc[6].

Cuộc đời Hồ Chí Minh và đức độ của Người là hiện thân của sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn liền với phẩm chất cao quý của người cộng sản trong thời đại mới, mà biểu hiện rực rỡ nhất là tình đoàn kết quốc tế trong sáng. Hồ Chí Minh không chỉ yêu Tổ quốc và nhân dân mình, Người còn luôn mơ ước, phấn đấu cho một xã hội tốt đẹp, hoà bình và hạnh phúc cho tất cả những người cùng khổ. Vạch đường, chỉ lối, đoàn kết họ, Hồ Chí Minh đã kiên định thực hiện khẩu hiệu nổi tiếng: Vô sản các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!, và sau khi sang thăm Việt Nam năm 1961, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp, nhà thơ Rơ-Nê Đơ- Pê-Tơ- Rô (Ha-i-ti) đã viết về Người như sau: “Những ai được biết thế nào là một người thực sự, vẻ đẹp của thế giới ở đâu, sự chiến thắng của chân lý trên trái đất ở đâu, ở đâu có mùa xuân, xin hãy đến thăm cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự tồn tại điển hình của một anh hùng của thời đại chúng ta[7]. Trái tim Người, cho đến hơi thở cuối cùng, vẫn dành để cống hiến cho mọi người, cho dân tộc và cho nhân loại. Tạp chí Những người bạn Mỹ, từng thừa nhận: “Loài người sẽ mãi mãi nhớ đến nhà yêu nước vĩ đại Hồ Chí Minh, đó là một trong những chiến sĩ vĩ đại nhất đã bảo vệ tự do và phẩm cách con người trong một thế giới đầy lo âu và biến động[8].

Jean Lacouture– người từng viết cuốn Tiểu sử Hồ Chí Minh bằng tiếng Pháp, xuất bản lần đầu năm 1967, và sau đó được dịch ra bằng nhiều thứ tiếng – một cuốn viết về Hồ Chí Minh thành công nhất của phương Tây nhận định về Hồ Chí Minh: “Trong đời tôi, có lẽ chưa gặp một người nào lại tìm mọi cách để tránh đổ máu như ông…Tôi nghĩ rằng, ông vừa là một nhà cách mạng vừa là một người yêu chuộng hòa bình”. Giáo sư W. Duiker cũng từng viết trong cuốn sách: Hồ Chí Minh – một cuộc đời rằng: “Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng có tầm vóc quốc tế. Theo tôi, ông đã xây dựng tư tưởng của mình trên nhiều nền văn hoá và cách ông nhìn nhận thế giới mang tính toàn cầu”. Còn Staley Karnow, người gắn với bộ phim nổi tiếng: Việt Nam – một thiên lịch sử truyền hình nhấn mạnh rằng, “Hồ Chí Minh là nhân vật quan trọng của thế kỷ XX.. Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ đã thua trận và chính ông đã tìm cách đánh bại nước Mỹ- đất nước được coi là hùng mạnh nhất thế giới”, mở ra một thời kỳ “hậu chiến tranh Việt Nam” trong đời sống chính trị của nước Mỹ.

Với những gì Hồ Chí Minh đã nói, đã làm, đã cống hiến và để lại trong cuộc đời 79 mùa xuân của mình (19/5/1890 – 2/9/1969), cuối cùng, có thể nói như nhà sử học Alain Rucio rằng, giá trị tư tưởng đạo đức và giá trị chính trị trong con người Hồ Chí Minh luôn gắn kết với nhau, vì tất cả đều xoay quanh vấn đề tôn trọng nhân dân, vì nhân dân và Người “không có những mối bận tâm nào khác ngoài bận tâm chăm lo cho nhân dân”. Bởi vậy, thế giới dù có đổi thay, dù kẻ xấu có cố tình xuyên tạc sự thật, thì chừng nào con người còn tồn tại, chừng nào mà ký ức của loài người còn, chừng đó vẫn còn hiển hiện chân dung một Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam, một trong những vĩ nhân của thế kỷ XX. /.

  • TS. Văn Thị Thanh Mai (Bảo tàng Hồ Chí Minh)

[1] Phạm Văn Đồng: ”Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa khí phách của dân tộc, lương tri của thời đại”, Báo Nhân dân, 19-5-1970

[2] M.At-mét, Hồ Chí Minh, một nhân vật vĩ đại đã cống hiến trọn đời mình cho sứ mệnh tự do và độc lập, Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO và Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam, Nxb.KHXH, H.1990, tr.37

[3] Ôxip Manđenstam, Nguyễn ái Quốc- Thăm một đồng chí hoạt động trong Quốc tế Cộng sản, Báo Ngọn lửa nhỏ, số 39, ngày 23/12/1923

[4] Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh (Trích tham luận của đại biểu quốc tế), NXB KHXH,H, 1990, tr 130

[5] Sđd, tr 41

[6] Sđd, tr 42

[7] Viện Hồ Chí Minh, Sđd, tr.40

[8] Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch , NXB Sự Thật, H, 1976, tr. 339

 

Advertisements